ДАНЪЧНА ЗАЩИТА - УСЛУГИ

 • Спазване на нормативни срокове за данъци и декларации.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления.
 • Представителство пред данъчни инспектори при извършване на ревизии и насрещни проверки.
 • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП.
 • Анализ и обжалване на издадени данъчни актове от органите на НАП.
 • Представителство и защита пред органите на НОИ и НЗОК
  • Експертна оценка на възможностите за обезпечаване на задълженията към НАП, за преустановяване на принудителното им събиране.
  • Проучване на правната обосновка за издадени откази за разсрочване и отсрочване на данъчни задължения и съдействие при обжалването им.
 • Съдействие за административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове.
 • Административно и съдебно обжалване на актове, за които е получен отказ за възстановяване на недължими платени данъчни задължения.