Регистрация на Фирма

РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМАТА В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА.

 1. Екипът на "АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД ще изготви пълния комплект от документи, който е необходим за регистрацията.
 2. Подаването на документите в Агенция по Вписванията може да се извърши от:
  Вас на място или чрез електронен подпис (с наше съдействие, ако е необходимо).
  Адвокат с изрично пълномощно

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ "АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД   СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯТА.

 1. Указване на съдействие за:
  –  Създаване на фирмен печат
  –  Избор на касов апарат
  –  Изготвяне и подаване на декларация за започване на дейност.
 2. Абонаментно счетоводно обслужване
 3. Първоначално обучение за работа с първични счетоводни документи, касов апарат и водене на касова книга. /услугата е безплатна при сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване