За нас

"АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС" ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на физически и юридически лица.

Предлаганите  от нас счетоводни услуги са базирани на професионален подход, компетентност, професионализъм, задълбочено познаване на действащата нормативна уредба  и законодателство в Република България.

Нашият подход към всеки отделен клиент е строго индивидуален, съобразен е както с естеството на неговата стопанска дейност, така и с необходимостта му от бърза, качествена и ефективна оперативна счетоводна информация, необходима за осъществяване на текущата му дейност, планиране на приходите и разходите му и оптимизация на дейността му. Предлагаме пълно счетоводно обслужване на абонаментен принцип. В него е включено текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи на вашата фирма, обработка на работни заплати, изготвяне на справки, подаване на всички задължителни осигурителни, данъчни декларации и отчети към държавните институции, както и представителство и защита пред контролните органи на НАП, НОИ и НСИ.

Ние искаме да спомогнем Вашия бизнес да се подобри с помощта на предлагания от нас пакет от професионални счетоводни и финансови услуги, възможности за виртуална комуникация и индивидуален подход при пълна конфиденциалност, с които  счетоводството, данъците, осигуровките, персонала и постоянните промени в законодателството вече няма да са Ваше непосилно задължение.

Счетоводна къща "АКАУНТ ПЛЮС МИНУС" ЕООД е Вашият доверен партньор свържете се с нас.

Нашият офис